Valná Hromada RC autoklubu ČR (10.12.), Praha

03.01.2012 23:10

RC autoklub ČR zastřešuje k 10. prosinci 31 klubů, ve kterých je registrováno celkem 383 členů. Podle klíče se může Valné hromady zúčastnit celkem 92 zástupců klubů. Letošní valné hromady se zůčastnilo 54 zástupců reprezentující kluby. Nízká účast byla poznamenána především účastí některých členů na závodních akcíh pořádaných na území ČR. Morální odpovědnost tak nesou pořádající kluby, které termín závodů nastavili právě do konání Valné hromady.

Bohužel i za náš klub jsem se vydal na Valnou hromadu jen já a Plamen.

Na 10. prosince 2011 byla tedy naplánovaná valná hromada. Mezi hlavní úkoly připravované valné hromady bylo zvolit nový výkonný výbor v čele s novým prezidentem na další volební období. Nový výkonný výbor následně předložil valné hromadě k odsouhlasení změny ve stanovách.

Předsedové jednotlivých sekcí přednesli informace o činnosti ve svém rezortu za uplynulé období. Následně i prezident RCAČR přednesl zprávu a ve své řeči zhodnotil práci výkonnéno výboru v období od poslední valné hromady. Nechyběla zpráva o hospodaření, se kterou se každý účastník mohl seznámit i v tištěné formě.

Na svoji funkci se rozhodli rezignovat krom presidenta i předsedové sekcí elektro buggy 1:10, elektro track a předseda sekce buggy 1:8.

Následně byli představeni kandidáti do funkce presidenta a členů výkonného výboru. Proběhla volba členů výkonného výboru v čele s presidentem RCAČR pro nadcházející období.

Prezidentem RC autoklubu byl zvolen Jan Soontag.

Pro nádcházející období se bude výkonný výbor scházet v tomto složení:

Electric Track – Zdeněk Beneš

Electric Buggy – Radoslav Bok

On Road  IC – Drahoslav Hejtmánek

1/8 IC Buggy – Zdeněk Kapička

Large Scale on road – Dušan Bayer

Large Scale off road – Martin Kubička

Electric Rally – Petr Pavlát

Rally Scale – Radek Třešňák

V revizní komisi pod vedením Jaroslava Ochoce bude pracovat Luboš Kulhavý a František Mazanec.

Noví členové přednesli své vize a tak až čas ukáže, zda nový výkonný výbor v čele s novým prezidentem dokáže navázat na práci svých předchůdců a podílet se na rozvoji. Nový výkonný výbor se sejde hned po Novém roce a má na programu celou řadu úkolů. Mezi ty nejožehavější patří stále diskutované platby za licence jezdců.

Zápis ze zasedání https://rcacr.cz/repository/dokumenty/val_hromady/10_12_2011_zapis_vh.pdf.

Zdeněk Kapička

 

Zpět

Vyhledávání