Setkání Odborné komise

07.03.2010 10:18

Dne 13.3. proběhne setkání odborné komise, která bude projednávat pravidla na sezónu 2010. Vzhledem k tomu, že změny pravidel a hlavně systém závodů jsou revoluční, předpokládá se diskuze i nečlenů OK. Proto kdo má zájem může dorazit, nebo kontaktovat našeho klubového zástupce v OK tak aby byl seznámen s Vašimi názory a mohl tedy plnohodnotně zastupovat klub Bohemia Racing. Změny v systému MČR k přečtení zde

Níže oficiální pozvánka.

POZVÁNKA

Setkání odborné komise a zájemcuů o kategorii buggy a truggy 1/8 IC
Datum: 13.3.2010, 13,oo hodin
Místo konání: Svitavy, restaurace BOWLING na Strřelnici
GPS: Loc: 49°45'38.437"N, 16°27'38.597"E
Vzhledem k plánovaným změnám v pravidlech a pořádání MČR 2010 v kategotich Buggy a Truggy 1/8 IC, svolávám setkání odborné komise. Setkání se mohou zúčastnit rovněž všichni zájemci, jezdci a jiní aktivní činovnící v těchto kategoriích. Podotýkám, že případná rozhodnutí jsou plně v kompetenci pěedsedy sekce a O.K. Ostaní účastníci si mohou připravit případné návrhy, které budou řešeny v rámci diskuze.
Žádám o potvrzení účasti do.11.3.2010 na email: rcnova@seznam.cz
Program:
1. Začátek- 13,oo
2. Zahájení a seznámení s navhovanými pravidly – předseda sekce
3. Návrhy ostatních členuů O.K.
4. Diskuze, ne-členů OK – tento bod musí projít schválením O.K.

Zpět

Vyhledávání